Lopende projecten

Atlas Wilde Bijen in Brussel


De Atlas van de Wilde bijen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is een twee jaar durend project (2019-2020) dat er naar streeft om de diversiteit, verspreiding, populatietrends en de ecologische noden van de meer dan 150 soorten wilde bijen in Brussel beter in kaart te brengen. Meehelpen kan door al je waarneming door te geven. Meer info vind je op de WildBnB website!

Aziatische Hoornaar


De Aziatische hoornaar (Vespa velutina) is een exotische wespensoort die sinds mei 2017 in Vlaanderen voorkomt en op de lijst van Europese invasieve exoten staat. Lidstaten van de EU zijn verplicht om de soort bij waarneming te vernietigen. Er wordt dan ook actief op zoek gegaan naar deze soort. Jij kan helpen door elke waarneming door te geven via Waarnemingen.be of Vespa-Watch. Hoe je de soort herkent en opspoort kan je hier lezen.

Natuurpunt Studie & Aculea


De professionele medewerkers van Natuurpunt Studie en de vrijwilligers van Aculea verzamelen het hele seizoen door waarnemingen van bijen en wespen. Soms kadert dit in een (kleinschalig) project of gemeentelijk bijenplan. In het andere geval verzamelen we gewoon gegevens om de verspreiding van deze soortgroepen verder in kaart te brengen en kennis op te doen.


Help ons door al je waarnemingen, liefst met foto, door te geven via Waarnemingen.be!