Nieuws

Nieuws

Lees hieronder de laatste nieuwtjes rond bijen en wespen:

Mokken en tekeningen in hommelthema te koop

Chantal Deschepper, actief Aculea lid, ontworp mokken en tekeningen in hommelthema die momenteel in beperkte oplage verkocht worden via het project "Art4Conservation vzw". Dit is een project waar kunstenaars hun werken verkopen ten voordele van een natuurproject. Alle winst van de ‘partnerartist' gaat naar het zelfgekozen doel. Bij Chantal is dat de bescherming van solitaire bijen en gaat alle winst naar het hommelproject van Aculea die er alles aan doen om ze te beschermen in Vlaanderen.


Via volgende pagina kan je zelf een item aankopen: https://www.art4conservation.org/chantal-deschepper. Er is keuze uit:

  • De keramische mok: ideaal voor uw dagelijkse warme dranken thuis of op uw werkplek. Het materiaal zorgt ervoor dat ze minder warmte geleiden dan emaille mokken en hun volume is groter.
  • De emaille mok: een goede keuze voor buiten. Gemaakt van gecoat metaal is dit licht van gewicht en een duurzame oplossing want zo goed als onbreekbaar.
  • Fine art prints op A2, A3 en postkaart formaat

Veeleisende moshommel aangetroffen in Hoegaarden

In juli 2019 werd in Rosdel, een natuurgebied in Vlaams-Brabant, waar op grotere schaal gewerkt wordt aan het herstel van bloemrijke graslanden op kalkrijke bodem, een uiterst zeldzame moshommel gevonden. De soort kwam vroeger zowat in heel ons land voor maar is momenteel in België met uitsterven bedreigd door het verdwijnen  van open landschappen met veel vlinderbloemigen. De vondst van een mannetje van deze landschapssoort op bloeiende beemdkroon is een pluim op de hoed van de natuurontwikkeling in de regio. Lees meer...

Atlas van de hommels van België en Noord-Frankrijk

In het kader van het Interregproject Samenwerken voor bestuivers (SAPOLL) werd in 2019 een hommelatlas samengesteld met alle verspreidingsdata van de afgelopen 200 jaar uit België en Noord-Frankrijk. Deze atlas bevat ook heel wat ecologische informatie van alle 31 soorten. Tot slot vind je er ook heel wat tips om een hommelvriendelijke omgeving te creeren. Lees meer...

Bijenparadijs in de Westhoek

In 2019 werd in het kader van het Interreg-project SAPOLL het natuurgebied ‘De Westhoek’ in de duinen geïnventariseerd op wilde bijen. Heel wat wilde-bijensoorten komen hoofdzakelijk of uitsluitend in de duinen voor en zijn in ons land dan ook zeer zeldzaam. Tijdens het onderzoek werden maar liefst 77 wilde-bijensoorten gevonden, wat het totale soortenaantal in het natuurgebied op 92 brengt, bijna een kwart van de totale Belgische soortenrijkdom! Lees meer...

Meer dan de helft van de Belgische wilde bijen bedreigd

Voor het eerst in meer dan 25 jaar werd de stand van zaken van onze Belgische bijenfauna in kaart gebracht. Uit de recent verschenen Rode Lijst blijkt dat meer dan de helft van de bijensoorten op ons grondgebied in meer of mindere mate bedreigd is (33 %), niet meer in ons land voorkomt (12 %) of bijna bedreigd is (7%). Lees meer...

In 10 jaar tijd tot de helft minder insecten

Veel insectensoorten, zowel zeldzame als veel voorkomende, gingen sterk achteruit de laatste decennia. Sommige soorten stierven zelfs uit. Gevoelsmatig nemen we aan dat er rondom ons minder insecten vliegen dan vroeger. Uit eerder onderzoek bleek al  dat de insectenbiomassa heel sterk afnam. Nieuw onderzoek in Duitsland (gepubliceerd in het tijdschrift Nature) leert ons nu om welke soorten het precies gaat en wat de oorzaken zijn. Lees meer...

Hete zomers brengen bijen in beweging

Misschien heb je ze al eens gezien in je tuin of in een natuurgebied: de prachtige blauwzwarte houtbij of de breedbandgroefbij. Het zijn grote, opvallende bijen waarvan de verspreiding in Vlaanderen geleidelijk aan toeneemt. Ze leven voornamelijk in het zuiden van Europa maar komen nu ook hier voor, vermoedelijk door de hogere temperaturen (als gevolg van de klimaatopwarming). Die trend kunnen we reconstrueren door het jaarlijks stijgende aantal waarnemingen in waarnemingen.be en ook de toegenomen aandacht voor wilde bijen helpt daarbij. Lees meer...

Slakkenhuistubebij duikt voor het eerst in 65 jaar weer op!

Tijdens een bijeninventarisatie in het duinenreservaat ‘De Westhoek’ in De Panne werd een exemplaar van het tubebijtje Stelis odontopyga gevonden (de soort heeft nog geen Nederlandse naam). Het is pas de  tweede keer dat deze soort in België wordt waargenomen. De vorige waarneming dateert van 1954, toen de soort werd ontdekt in Koksijde. Lees meer...

De Harkwesp zoemt op ongekend terrein

De harkwesp is een grote solitaire graafwesp die haar nestjes graaft in het zand. Vroeger kwam ze in alle zandstreken in Vlaanderen voor, maar door het dichtgroeien van zandige plekken ging ze sterk achteruit. Ze hield slechts stand langs een deel van de kust en een enkele locatie in de Kempen. De afgelopen paar jaar werden harkwespen gevonden in verschillende nieuwe gebieden. En ook in 2019 wordt deze trend verdergezet, wellicht door een combinatie van warme zomers en natuurherstel van droge heides en landduinen. Lees meer...