Kegel- en Tweetandbijen

Kegelbijen & Tweetandbijen

De Kegelbijen (Coelioxys) zijn in ons land een klein genus met maar 9 gekende soorten. Het zijn broedparasieten die hun eitjes leggen in de nesten van hun gastheersoorten. Deze gastheren zijn voornamelijk soorten uit het genus Megachile (Behangersbijen) en in mindere mate uit de genera Anthophora, Hoplitis en Osmia. Kegelbijen zijn eerder grote bijen. Vrouwtjes hebben een opvallend kegelvormig achterlijf, uitlopend in een punt. Mannetjes hebben een stomper achterlijfeinde met vaak verschillende stekels.


De Tweetandbijen (Aglaoapis) worden in ons land maar door 1 soort vertegenwoordigd. Ook deze is een broedparasiet en kiest als gastheer soorten uit het genus Hoplitis.

Opleiding

In onze opleiding Kegelbijen & Tweetandbijen (Coelioxys & Aglaoapis) bekijken we de 9 soorten Kegelbijen en 1 soort Tweetandbij die in ons land voorkomen. Daarnaast bekijken we ook nog 2 extra soorten Kegelbijen die nog niet werden waargenomen, maar wel verwacht worden, in ons land. We bespreken, voor zowel vrouwtjes als mannetjes, de kenmerken waarmee deze soorten met relatieve zekerheid te determineren zijn vanaf foto of in het veld. 


De presentatie (PDF) van de opleiding Kegelbijen & Tweetandbijen:

- https://bit.ly/AculeaKegelbijenPDF


De opname van de opleiding is hieronder, en op ons YouTube kanaal, te vinden: