Wie zijn wij

Wie zijn wij

Aculea, de wilde bijen en wespen werkgroep van Natuurpunt vormt het expertisecentrum voor de herkenning, verspreiding en ecologie van wilde bijen en wespen in Vlaanderen. De werkgroep richt zich zowel op de verbreding van het draagvlak als de verdieping van kennis en expertise rond de soortgroep door het organiseren van voordrachten, educatieve wandelingen, exposities, publicaties, excursies in binnen- en buitenland, gerichte inventarisaties en soort beschermende initiatieven. Aculea opereert vaak in een dichte samenwerking met de professionele personen van Natuurpunt Studie in projecten voor overheden, instituten en universiteiten. De doelstelling van de werkgroep is een duurzame instandhouding van alle populaties inheemse bijen en wespen soorten in Vlaanderen en België.


Op basis van doelgerichte inventarisatie probeert de werkgroep een reëel beeld te krijgen van de verspreiding en status van alle soorten binnen de soortgroep. Directe resultaten hiervan worden steeds publiek gemaakt via www.waarnemingen.be


Aculea kent geen lidmaatschap en leden maar spreekt van een achterban. We beschouwen iedereen met een interesse overeenkomstig met onze focus, onze communicatie ontvangend of deelnemend aan de activiteiten die we organiseren als onze achterban. We zijn een werkgroep binnen Natuurpunt, maar richten ons ook tot niet-Natuurpunt leden. Het bestuur zet de grote lijnen uit en regelt de praktische zaken.