Determinatie wespen

Wespen determineren

Waar bijen goed zijn voor zo'n 400 soorten in België, zijn er al snel 4.000 soorten wespen in ons land te vinden. Daaronder vinden we de goed gekende 'limonadewespen' en Hoornaars, maar ook de veel minder bekende soorten Sluipwespen, Graafwespen, Houtwespen, Galwespen, Goudwespen,...die het gros van de soorten in België uitmaken. Elke soort heeft haar eigen specifieke plek. Sommige soorten leven solitair, anderen is kolonies, er zijn alleseters maar er bestaan ook soorten wespen die heel kieskeurig zijn wat hun voedsel betreft, er zijn soorten die gemakkelijk op te sporen zijn maar er zijn er ook heel veel met een verborgen levenswijze. Verwacht wordt dat er nog een heleboel soorten wespen in ons land aanwezig zijn die we nog niet hebben gevonden.

Het grote aantal wespen in ons land maakt het moeilijk om er een goed overzicht over te krijgen en de soorten met zekerheid op naam te kunnen brengen. Voorlopig hebben we dan ook enkel een pagina rond de Hoornaars en de Overwinterende Sluipwespen. Deze pagina zal verder uitgebouwd worden naarmate we zelf meer kennis vergaren over de wespen in België. Zo is Fons Verheyde nu bvb heel sterk bezig met het in kaart brengen en kennis overdragen rond Sluipwespen.


Waarnemingen van wespensoorten, liefst met goede detailfoto's, mogen zoals steeds ingevoerd worden op Waarnemingen.be.