Wol- en harsbijen

Wol- en Harsbijen

De Wol- en Harsbijen zijn een verzamelgroep van soorten uit de 4 volgende genera: Anthidium, Anthidiellum, Pseudoanthidium en Trachusa. Met maar 9 soorten die tot nog toe in België gezien werden is het een kleine groep. Het zijn veelal warmteminnende zomersoorten. Het overgrote deel van de soorten is zwart-geel/wit getekend. De vrouwtjes hebben een buikschuier waarin ze stuifmeel verzamelen, en de mannetjes van verschillende soorten hebben stekels op het einde van hun achterlijf. Nesten worden boven- en ondergronds gemaakt, afhankelijk van de soort.

Opleiding

In onze opleiding Wol- en Harsbijen (Anthidium, Anthidiellum, Pseudoanthidium, Trachusa) bekijken we de 9 soorten Wol- en Harsbijen die in ons land voorkomen. We bespreken, voor zowel vrouwtjes als mannetjes, de kenmerken waarmee deze soorten met relatieve zekerheid te determineren zijn vanaf foto of in het veld.


Algemene inleiding (PDF) van de Megachilidae, waartoe de Wol- en Harsbijen behoren:

- http://bit.ly/AculeaMegachilidaeGeneraSlides


De presentatie (PDF) van de Wol- en Harsbijen:

- http://bit.ly/AculeaWolHarsBijenSlides


De opname van de opleiding is hieronder, en op ons YouTube kanaal, te vinden: