Wespbijen

Wespbijen

Wespbijen (Nomada), die hun naam danken aan hun veelal geelzwarte tekening, zijn een groep van 'koekoeksbijen' onder de wilde bijen. Dit wil zeggen dat ze niet zelf hun nest maken en stuifmeel verzamelen, maar dat ze hun eitje leggen in het nest van een andere bij (de gastheer). Op zoek naar een geschikt nest zie je wespbijen vaak laag over de grond rondzwerven. Hierbij kiezen ze niet eender welk nest uit om hun eitje in achter te laten. Er bestaat een specifieke relatie tussen koekoeksbij en gastheer. Zo zal bijvoorbeeld een vrouwtje Roodharige wespbij (de koekoeksbij) enkel nesten van de Grijze zandbij (de gastheer) uitkiezen. Er zijn 49 soorten bekend uit ons land.

Opleiding

In onze opleiding Wespbijen bekijken we de 21 meest algemene soorten Wespbijen uit België en Nederland. We bespreken de kenmerken van vrouwtjes en mannetjes waarmee deze soorten met relatieve zekerheid te determineren zijn vanaf foto of in het veld. De presentatie (PDF) en het soortenoverzicht zijn hier te vinden:

- http://bit.ly/AculeaWespbijenPresentatie

- http://bit.ly/AculeaWespbijenHulpSleutel


De opnames van de opleiding zijn hieronder te vinden en zijn onderverdeeld in 5 delen: Introductie (deel 1), Soortbespreking (deel 2-4) en Gebruik van Waarnemingen.be (deel 5).