Home

Aculea

Aculea, de wilde bijen en wespen werkgroep van Natuurpunt vormt het expertisecentrum voor de herkenning, verspreiding en ecologie van wilde bijen en wespen in Vlaanderen. We organiseren voordrachten, educatieve wandelingen, exposities, publicaties, excursies in binnen- en buitenland, gerichte inventarisaties en soort beschermende initiatieven. De doelstelling van de werkgroep is een duurzame instandhouding van alle populaties inheemse bijen en wespen soorten in Vlaanderen en België.

In onze opleidingen bekijken we meestal per genus hoe we soorten zo veel als mogelijk via veldkenmerken op naam kunnen brengen.

We organiseren doorheen het jaar heel wat activiteiten. Van excursies gericht op inventarisatie tot beheers-werken en educatieve activiteiten. We hopen je binnenkort te zien!

'Behoud Onze Hommels!' of 'BOH!' is een actie ter bescherming van onze hommels en in het bijzonder gericht op kinderen. Speel en teken o.a. mee met onze kleurwedstrijd!

Sinds 2017 hebben we 2 soorten hoornaars in ons land: de inheemse Europese hoornaar en de exotische Aziatische hoornaar. Het is belangrijk de laatste altijd te melden!

Meld al je waarnemingen van bijen en wespen op Waarnemingen.be. Liefst met foto's. Zo help je ons de verspreiding van bijen en wespen verder in kaart te brengen.

Recent werd een Rode Lijst Bijen voor België opgemaakt. Het resultaat was niet zo positief. Lees er meer over en help de bijen rond je huis en in je omgeving.