Maskerbijen

Maskerbijen

Maskerbijen (Hylaeus) hebben hun naam te danken aan het witte/gele 'masker' op hun gezicht dat sterk contrasteert met hun verder doorgaans donkere uiterlijk. Het zijn erg kleine bijtjes die enkel in de late lente en de zomer gevonden kunnen worden. Ze bezoeken bloemen waarbij de nectar niet te diep ligt (bvb reseda, wilde peen, zandblauwtje,...) aangezien ze een zeer korte tong hebben. De vrouwtjes verzamelen en vervoeren stuifmeel zonder behulp van verzamelharen, maar doen dit via hun krop. De meeste soorten nestelen bovengronds in holle of merghoudende stengels, of dood hout. Een minderheid nestelt ondergronds. 30 soorten zijn bekend uit ons land, 3 andere soorten werden al in Nederland gezien en kunnen ook in België verwacht worden.

Opleiding

In onze opleiding Maskerbijen bekijken we alle soorten Maskerbijen van België en Nederland. We bespreken de kenmerken van vrouwtjes en mannetjes waarmee deze soorten met zekerheid te determineren zijn, en dit met een focus op veldkenmerken zodat ook op basis van foto's gedetermineerd kan worden waar mogelijk. Bij Maskerbijen zijn het bij de meeste soorten vooral de mannetjes die met enige oefening goed te determineren zijn op basis van veldkenmerken. De presentaties (PDF) en de determinatiesleutel die bij de opleiding gebruikt werden zijn hier te vinden:

- https://bit.ly/AculeaMaskerbijenVrouwtjes

- https://bit.ly/AculeaMaskerbijenMannetjes

- https://bit.ly/AculeaMaskerbijenSleutel


De opnames van de opleiding zijn hieronder, en op ons YouTube kanaal, te vinden en zijn onderverdeeld in 2 delen: Algemene informatie & bespreking mannetjes (deel 1), Bespreking vrouwtjes & soortecologie (deel 2).