Metselbijen

Metselbijen

De Metselbijen zijn een vrij uitgebreide groep van soorten uit 2 genera: Osmia (17 soorten) en Hoplitis (9 soorten). Ze worden actief vanaf de latere lente tot in de zomer. De vrouwtjes hebben een buikschuier waarin ze stuifmeel verzamelen. Voorts is er veel variatie in grootte, kleur en vorm tussen de verschillende soorten. Nesten worden boven- en ondergronds gemaakt, afhankelijk van de soort.

Opleiding

In onze opleiding Metselbijen (Osmia & Hoplitis) bekijken we de 26 soorten Metselbijen die in ons land voorkomen plus 2 te verwachten soorten. We bespreken, voor zowel vrouwtjes als mannetjes, de kenmerken waarmee deze soorten met relatieve zekerheid te determineren zijn vanaf foto of in het veld. Voor enkele soorten van deze groep is het vooralsnog helaas onmogelijk om ze met zekerheid in het veld te determineren, dit wordt ook aangegeven in de presentatie.


Algemene inleiding (PDF) van de Megachilidae, waartoe de Metselbijen behoren:

- http://bit.ly/AculeaMegachilidaeGeneraSlides


De presentatie (PDF) van de Metselbijen:

- http://bit.ly/AculeaMetselbijenSlides


De opname van de opleiding werd in 2 delen (vrouwtjes en mannetjes) gesplitst. Jammer genoeg is er met de opname van de opleiding metselbijen mannetjes iets foutgelopen en is enkel de opleiding waarin we de vrouwtjes metselbijen bespreken beschikbaar. Deze kan je hieronder, en op ons YouTube kanaal, vinden: