Beleidsdossier bijen

Beleidsdossier bijen

Zowel honing- als wilde bijen gaan fel achteruit in Europa en in ons land. Gelukkig zien steeds meer beleidsmakers het belang in van bijen (en andere bestuivers) en hun bijdrage aan onze biodiversiteit, economie en gezondheid. Er is echter nog wel wat werk aan de winkel als we de recente resultaten voor de Rode Lijst bekijken.


In deze factsheet (kort) en dit dossier (uitgebreid) wordt ingegaan op de oorzaken van de achteruitgang van bijen en de (mogelijke) oplossingen op beleidsniveau om hier iets aan te doen. Op deze pagina vind je nog een heleboel extra referenties en documenten rond dit thema.