Activiteiten

[ Regionale Activiteit ] Klimopblitz West-Vlaanderen

Zaterdag 22.09.2018, 9 - 17u

De Aziatische hoornaar is sinds enkele jaren een ongewenste, invasieve soort in ons land. Ze vormt een bedreiging voor de biodiversiteit en imkerij. In het najaar komen de hoornaars nectar drinken op bloeiende Klimop. Op Klimop vinden we ook andere wespen- en bijensoorten, zoals de Klimopbij; een unieke hotspot vanaf september dus. Deze activiteit heeft als doel (i) de Aziatische hoornaar kenbaar maken, (ii) het foerageergedrag op klimop bestuderen (frequentie, jaaggedrag) en (iii) aanwijzingen vinden voor de nestplaats van de lokale populatie Aziatische hoornaars. We blijven geen hele dag op dezelfde plaats en verplaatsen ons via gezamenlijk carpoolen.

 

Startlocatie: einde Lorreinendreef, 8310 Assebroek thv ingang Schobbejakshoogte en het Ryckevelde bos

Inschrijven/contactpersoon: karel.schoonvaere@ugent.be

Meebrengen: net, loupe, stevig stapschoeisel, aangepaste kledij, lunchpakket, ...

 

[ Regionale Activiteit ] Klimopblitz Antwerpen

Zaterdag 29.09.2018, 9 - 17u

De Aziatische hoornaar is sinds enkele jaren een ongewenste, invasieve soort in ons land. Ze vormt een bedreiging voor de biodiversiteit en imkerij. In het najaar komen de hoornaars nectar drinken op bloeiende Klimop. Op Klimop vinden we ook andere wespen- en bijensoorten, zoals de Klimopbij; een unieke hotspot vanaf september dus. Deze activiteit heeft als doel (i) de Aziatische hoornaar kenbaar maken, (ii) het foerageergedrag op klimop bestuderen (frequentie, jaaggedrag) en (iii) aanwijzingen vinden voor de nestplaats van de lokale populatie Aziatische hoornaars. We blijven geen hele dag op dezelfde plaats en verplaatsen ons via gezamenlijk carpoolen.

 

Startlocatie: parking aan gebouw Fort 4, 2640 Mortsel

Inschrijven/contactpersoon: karel.schoonvaere@ugent.be

Meebrengen: net, loupe, stevig stapschoeisel, aangepaste kledij, lunchpakket, ...

 

Fototentoonstelling To Bee or not to Bee te Brussel

4.9.2018 - 02.11.2018

In Europa is 84% van de landbouwgewassen afhankelijk van bestuivers. Zonder bijen dus geen diversiteit op ons bord of in de natuur. Om hun essentiële rol te benadrukken, geven wilde bijen wespenwerkgroep Aculea, GoodPlanet en Brussel Leefmilieu bestuivers en meer bepaald bijen de hoofdrol in deze expositie.

 

Gedurende 2 maanden kan de tentoonstelling opnieuw bezocht worden:

van 4 september tot 1 oktober in het Vronerodepark in Ukkel

van 3 oktober tot 2 november in het Rood Klooster in Oudergem.

 

 

 

Beheerwerken voor de Knautiabij

Zondag 7 oktober 2018 van 13u30 tot 17u

Voor het vijfde jaar op rij steken we de handen uit de mouwen voor de Knautiabij. We beginnen de dag met een korte uitleg over het wel en wee van deze zeldzame soort en beheer op maat. Tijdens de werkdag voeren we het maaisel van de Beemdkroongroeiplaatsen van Rosdel en Caberg af. Daarnaaast worden ook de steilkantjes van de Caberg vrijgezet.

Afspraakplaats: einde bebouwing Nermstraat, Nerm, 3320 Hoegaarden. Meebrengen: kledij die vuil mag worden

Verantwoordelijke: Pieter Vanormelingen (0477 09 51 01, pietervanormelingen@hotmail.com

 

[ Regionale Activiteit ] Aziatische Hoornaar Blitz Oost-Vlaanderen

Zaterdag 06.10.2018, 9 - 17u

De Aziatische hoornaar is sinds enkele jaren een ongewenste, invasieve soort in ons land. Ze vormt een bedreiging voor de biodiversiteit en imkerij. In het najaar komen de hoornaars nectar drinken op bloeiende Klimop. Op Klimop vinden we ook andere wespen- en bijensoorten, zoals de Klimopbij; een unieke hotspot vanaf september dus. Deze activiteit heeft als doel (i) de Aziatische hoornaar kenbaar maken, (ii) het foerageergedrag op klimop bestuderen (frequentie, jaaggedrag) en (iii) aanwijzingen vinden voor de nestplaats van de lokale populatie Aziatische hoornaars. We blijven geen hele dag op dezelfde plaats en verplaatsen ons via gezamenlijk carpoolen.

 

Startlocatie: Sint Martinuskerk, Monseigneur Lambrechtstraat, 9700 Welden (Oudenaarde)

Inschrijven/contactpersoon: karel.schoonvaere@ugent.be

Meebrengen: net, loupe, stevig stapschoeisel, aangepaste kledij, lunchpakket, ...

 

 

[ Nationale Activiteit ] Opleiding Algemene Zandbijen en hun veldkemerken

Zaterdag 27oktober 2018 10 - 17u

In deze theoretische sessie duiken we in de details die de algemeenste soorten Zandbijen van elkaar onderscheiden. Van een dertigtal soorten bestuderen we de mannetjes en vrouwtjes, mits paraat kennen van de determinatie kenmerken kunnen deze soorten in het veld of op basis van goede foto's geïdentificeerd worden.

 

Locatie: Natuurpunt, Michiel Coxiestraat 11, Mechelen

Inschrijven/contactpersoon: samuel.de.rycke@outlook.com

Meebrengen: lunchpakket, nota materiaal.

[ Nationale Activiteit ] Basis preparatie en determinatiedag.

Zondag 25 november 201810 - 18u

Deze dag is bedoelt voor mensen die startende zijn met het verzamelen van moeilijk te determineren soorten. U krijgt begeleiding in het prepareren en determineren van verzamelde specimen. Dit is geen introductie activiteit en van deelnemers word verwacht dat ze eigen specimen meebrengen en al vlot voorbij genus niveau kunnen determineren.

 

 

 

 

 

: deze activiteit staat open voor iedereen.

: deze activiteit staat open voor mensen met een basisachtergrond.

: deze activiteit staat open voor gevorderden

Activiteiten 2018

 

 

Aculea, de wilde bijen- en wespenwerkgroep van Natuurpunt vierde in 2015 haar eerste lustrum. Naast het verzamelen van verspreidingsgegevens willen we ook helpen om de bijen- en wespenproblematiek verder op de kaart te zetten. Bijen, maar ook wespen, hebben het in het sterk versnipperd landschap immers bijzonder moeilijk om te overleven.

Beschermingsmaatregelen dringen zich op, Aculea wil de beleidsmakers hierin met de nodige kennis bijstaan. Daarnaast is het informeren, opleiden en verenigen van bijen- en wespenliefhebbers natuurlijk ook een belangrijke taak van de werkgroep.

 

Op alle activiteiten wordt gevraagd om stevig schoeisel en excursiemateriaal (insectennet, loupepotjes, loupe,…) mee te brengen. Inschrijven voor een activiteit doe je door de verantwoordelijke een e-mail te sturen.

De moeilijkheidsgraad van elke activiteit wordt voorgesteld aan de hand van het aantal bijenkopjes dat achter de titel staat. Als de activiteit een ganse dag in beslag neemt dan zorg je bestvoor een lunchpakket en drank.

COPYRIGHT © | aculea.be

PRIVACY STATEMENT | TERMS & CONDITIONS