Home

Het belang van bijen
Een veelgestelde vraag over insecten is ‘wat is hun nut?’. Van bijen trekt niemand dat in twijfel. Naar schatting 84% van de 264 landbouwgewassen in Europa en een veelvoud aan wilde planten zijn afhankelijk van insecten voor hun bestuiving. De groep van de bijen (Apidea) neemt hiervan het grootste gedeelte voor haar rekening Dat gebeurt niet alleen door de honingbij. In Vlaanderen komen ook nog bijna 350 soorten wilde bijen voor. Wilde bijen vormen een diverse groep die bestaat uit verschillende geslachten zoals zandbijen, behangersbijen, zijdebijen, bloedbijen, wespbijen … Allemaal hebben ze een andere levenswijze en zijn ze gespecialiseerd in de bestuiving van een of meerdere plantengroepen. Wist je dat ook de hommels tot de familie van de bijen behoren?


COPYRIGHT ©  |   aculea.be

PRIVACY STATEMENT   |   TERMS & CONDITIONS