Hoornaar

De Hoornaar is de grootste plooivleugelwesp in onze contreien. De grootte, de opgezwollen kop achter de ogen en de roestrode kleur op kop en borststuk maken de soort veelal direct herkenbaar. Verwarring met de Middelste Wesp treedt echter regelmatig op: ook die is groot, heeft af en toe (beperkte) roestrode kleuren op het borststuk en kan een wat opgezwollen oogachterrand hebben. Echter, bij de Hoornaar zijn de antennen vrijwel geheel roestrood, bij de Middelste Wesp zwart. Ook mist de Hoornaar de gele strepen in de vorm van een 1 voorop de borststukrug.

De nesten van Hoornaars worden in holten gemaakt, waarbij de voorkeur naar boomholten uitgaat.

De soort komt in allerlei bosrijke habitats voor en breidt zich gestaag uit naar het noorden. Ze worden niet vaak in steden en dergelijke aangetroffen.

 

Infofiche:hoornaar.pdf

 

Hoornaar Vespa crabro

 

Wespen

Orde: Hymenoptera

Onderorde: Aculeata

Familie:

Vespidae (Plooivleugelwespen)

Onderfamilie:

Vespinae (Papierwespen)

 

Vespula (Kortkopwespen)

Gewone wesp Vespula vulgaris

Duitse Wesp Vespula germanica

Rode Wesp - Vespula rufa

Oostenrijkse wesp - Vespula austriaca

 

Vespa

Hoornaar - Vespa crabro

Aziatische hoornaar Vespa velutina

 

Dolichovespula (Langkopwespen)

Saksische Wesp Dolichovespula saxonica

Boswesp Dolichovespula sylvestris

Middelste Wesp Dolichovespula media

Koekoekswesp Dolichovespula adulterina

Boskoekoekswesp Dolichovespula omissa

Noorse Wesp- Dolichovespula norwegica

 

Veldwespen Polistes

Franse Veldwesp Polistes dominula

Bergveldwesp Polistes biglumis

Polistes atrimandibularis

Polistes gallicus

 

Muurwespen Ancistrocerus

Ancistrocerus antilope

Ancistrocerus auctus

Ancistrocerus dusmetiolus

Ancistrocerus gazella

Ancistrocerus ichneumonideus

Ancistrocerus nigricornis [soort]

Ancistrocerus oviventris [soort]

Ancistrocerus parietinus [soort]

Ancistrocerus parietum [soort]

Ancistrocerus quadratus [soort]

Ancistrocerus scoticus

Ancistrocerus trifasciatus

 

Harige metselwespen Allodynerus Allodynerus delphinalis

Allodynerus floricola

Allodynerus rossii

 

Behangerswesp

Discoelius zonalis

 

Urntjeswespen Eumenes

Eumenes coarctatus

Eumenes coronatus

Eumenes papillarius

Eumenes pedunculatus

 

Euodynerus

Euodynerus dantici

Euodynerus quadrifasciatus

Gymnomerus laevipes

 

Microleemwespen Microdynerus

Microdynerus exilis

Microdynerus nugdunensis

 

Schoorsteenwespen Odynerus

Odynerus melanocephalus

Odynerus reniformis

Odynerus spinipes

 

Parodontodynerus ephippius

Pseudepipona herrichii

Pseudepipona variegata

 

Baardwesp Pterocheilus phaleratus

 

Stengelmetselwespen Stenodynerus

Stenodynerus bluethgeni

Stenodynerus dentisquama

Stenodynerus orbitalis

Stenodynerus orenburgensis

Stenodynerus xanthomelas

 

Deukmetselwespen Symmorphus

Symmorphus angustatus

Symmorphus bifasciatus

Symmorphus connexus

Symmorphus crassicornis

Symmorphus debilitatus

Symmorphus fuscipes

Symmorphus gracilis

Symmorphus murarius

COPYRIGHT © | aculea.be

PRIVACY STATEMENT | TERMS & CONDITIONS