Parasieten van bijen

Parasieten van bijen en wespen

Er zijn Wespbijen( Nomada’s) die ‘koekoeks’gedrag vertonen op andere bijensoorten. Nochtans niet alleen Wespbijen en Koekoekshommels zijn belagers van bijen . Ook bepaalde soorten vliegen, kevers en zweefvliegen parasiteren op bijen en wespen. Hieronder enkele veelvoorkomende soorten.

 

Parasitaire soorten in verband met solitaire bijen

Bloedbijen profiteren van andere solitaire bijen, meestal zandbijen maar ook groefbijen hebben hun beopaalde bloedbij in de omgeving.

Viltbijen zijn ook koekoeksbijen die parasiteren op de solitaire bijtjes. Ze leggen hun eitje in het nest van een zandbij.

Graafwespen verdelgen allerlei zoals spinnen en bladluizen maar er zijn ookk soorten die gespecialiseerd zijnop honingbijen; namelijk de bijenwolf

Als je denk aan bijenwolf , er is ook een kever die de naam bijenwolf heeft gekregen en die zijn eitjes legt in de nesten van metselbijen.

COPYRIGHT © | aculea.be

PRIVACY STATEMENT | TERMS & CONDITIONS