Determineren

Foto: Samuel De Rycke

Determineren

Hoe begin ik eraan ?


Dit lijkt in het begin nogal lastig omdat man en vrouwtje dikwijls heel verschillend zijn. Daarom is het belangrijk eerst het verschil tussen mannetje en vrouwtje te leren zien.


  • Vrouwtje transporteert stuifmeel, ofwel aan de buikzijde of aan de poten.Eentje met lange, dichte beharing (buikschuier)onderop het achterlijf is steeds vrouwtje.
  • Mannetje heeft langere voelsprieten. Atenneleden zijn er slechts 12 bij vrouwtjes en 13 bij mannetjes.
  • Vrouwtje heeft zes tergieten en mannetje zeven.
  • Bij de groefbijen heeft vrouwtje een gleuf op laatste tergiet.
  • Vrouwtjes hebben doorgaans kortere antennen, dikkere en dichter behaarde poten en een breder achterlijf dan mannetjes.

Wat zoek je ?


Solitaire bijen

Hommels


Wespen


Bladwespen


Gallen en galwespen
Tabellen van parasitaire soorten gebonden aan wilde bijen:


Tabel van wolzwevers

Viltbijen - Epeolus

Nomada - wespbijen

Bloedbijen - Spechodes


determinatie

naslagwerken


Boeken die je zeker op weg helpen:

De Nederlandse bijen

Determineren

Hoe begin ik eraan ?Kan ik in't veld met een goed vergrootglas soorten herkennen?


Jazeker met enkele tips kan je zeker tot op genus bepalen. Probeer ook steeds een foto van je diertje te nemen.

Waarnemingen graag doorgeven op www.waarnemingen.be
Kan ik online bijen determineren?


Het determineren met sleutels die op het internet staan.COPYRIGHT ©  |   aculea.be

PRIVACY STATEMENT   |   TERMS & CONDITIONS