Zandbijen op ereprijs

Zoek mee naar de Ereprijszandbij !

Klik op de fiche om dit groter te bekiijken !

ereprijszandbij

Vrouwtje Groene zandbij met kenmerkende blauwgroene metaalglans

Zoek mee

Ereprijszandbij is een middelgrote zandbij met opvallend rood gekleurd achterlijf met zwarte punt, en wordt daardoor eerder verward met bloedbijen dan met andere zandbijen. De vrouwtjes kunnen echter onder scheiden worden door de aanwezigheid van verzamelharen voor stuifmeel aan de achterpoten en de voor zandbijen typische witviltig behaarde gezichtsgroeven (fovaeae), mannetjes door het witte kopschild (alle afwezig bij bloedbijen).

Ook de kleine donker uitziende Groene zandbij kan in het veld herkend worden aan de voor zandbijen unieke blauwgroene metaalglans. Het mannetje van de Groene zandbij heeft bovendien een wit kopschild. Opletten is geblazen met gelijkende kleine groefbijen (met typisch groefje op achterlijfspunt) en dwergzandbijen (zonder metaalglans) die eveneens gretig gebruik maken van bloeiende ereprijs.

We willen een beter beeld krijgen van waar beide ereprijsbijen voorkomen. Help jij mee?

Als je bloeiende Gewone ereprijs tegenkomt:

Wacht een tijdje af of je geen ereprijsbijen vindt.

Geef de Gewone ereprijs in op waarnemingen.be, inclusief de ingeschatte oppervlakte van de groeiplaats en bij voorkeur ook hoelang je naar ereprijsbijen gezocht hebt in het commentaarvakje.

Geef ook eventuele Ereprijszandbijen of Groene zandbijen in op waarnemingen met foto zo kunnen ze geverifieerd worden.

Mannetje  Ereprijszandbij met wit kopschild

COPYRIGHT ©  |   aculea.be

PRIVACY STATEMENT   |   TERMS & CONDITIONS