wespbijen -nomada's

In deze opleiding bekijken we de algemene soorten Wespbijen uit België en Nederland.


We bespreken de kenmerken van vrouwtjes en mannetjes waarmee deze soorten met relatieve zekerheid te determineren zijn vanaf foto of in het veld.

Deel 1 geeft een introductie tot de Wespbijen en hun ecologie, delen 2 tot 4 gaan in op de algemene soorten en hun veldkenmerken.


Deel 5 licht het gebruik van www.waarnemingen.be toe.

Presentatie en het soortenoverzicht zijn hier te vinden:

- http://bit.ly/AculeaWespbijenPresentatie

- http://bit.ly/AculeaWespbijenHulpSleutel


Deze opleiding was een initiatief van Natuurpunt Studie, werkgroep Aculea en het Europese SAPOLL interreg project.

Opleiding wespbijen en hun veldkenmerken


nu te zien op "you tube" via onderstaande knoppen!

Iets gezien ?


Voer het steeds in op Waarnemingen.be, liefst met foto, ook al twijfel je

over de exacte naam. De administrators zullen u graag helpen!

COPYRIGHT ©  |   aculea.be

PRIVACY STATEMENT   |   TERMS & CONDITIONS