Soortenfiches

Klik op de gewenste fiche om dit groter te bekiijken ! Om de PDF te downloaden klik op de rechtse kolom bij de betreffende bij.

Soortenfiches

soortendfiches te downloaden door erop te klikken

Hommels - Bombus

Akkerhommel - Bombus pascuorum

Boomhommel - Bombus hypnorum

Steenhommel - Bombus lapidarius

Wilgenhommel - Bombus cryptarum

Veldhommel - Bombus lucorum

Grote veldhommel - Bombus magnus

Weidehommel - Bombus pratorum

Boshommel -Bombus sylvarum

 

 

Metselbijen

Rosse metselbij - Osmia rufa

Gehhoornde metselbij - Osmia cornuta

Zijdebijen

klimopzijdebij - Colletes hederae

Wolbijen

Grote wolbij - Anthidium manicatum

Zandbijen

Grijze zandbij - Andrena vaga

Knautiabij - Andrena hattorfiana

Vosje - Andrena fulva

Ereprijszandbij - Andrena labriata

Groen zandbij - Andrena viridescens

 

Groefbijen

Breedbandgroefbij - Halictus Scabiosa

Dikpootbijen

Kattenstaartdikpoot - Melitta nigricans

Klokjesdikpootbij - Melitta haemorrhoidalis

Anthophora

Andoornbij - Anthophora furcata

Gewone sachembij - Anthophora plumipes

 

Gewone slobkousbij

Bruine slobkousbij

 

Pluimvoetbij - Dasypoda hirtipes

Kleine klokjesbij -Chelostoma campanullarum

Grote klokjesbij Chelostoma rapunculi

Ranonkelbij - Chelostoma florisomne

 

Maskerbijen

Rode maskerbij - Hylaeus variegatus

Nomada - Wespbijen

Geelschouderwespbij - Nomada ferruginata

 

Viltbijen - Epeolus

Bloedbijen

Grote bloedbij - Sphecodes albilabriis

Geelgerande tubebij - Stelis punctulatissima

Bijenwolf - Philanthus triangulum

Harkwesp - Bembix rostrata

Wespen

Hoornaar

COPYRIGHT © | aculea.be

PRIVACY STATEMENT | TERMS & CONDITIONS