nieuwsbriefjan2017

Nieuwsbrief januari 2017

Herziening en validatie van de waarnemingen op www.waarnemingen.be

 

In het kader van het Belbees-project wordt er komende maanden hard doorgewerkt door de admins van waarnemingen.be om de verschillende waarnemingen met foto's te verwerken. Ook eerder goedgekeurde waarnemingen worden daarbij nog eens extra gecontroleerd. Het is belangrijk dat deze gegevens correct zijn, aangezien zij worden doorgegeven en worden samengevoegd met de gegevens van Wallonië met als einddoel een nauwkeurig beeld te hebben van de verspreiding van de soorten, een publicatie over de Belgische bijen en een betere bescherming door middel van de opmaak van een Rode Lijst. We rekenen op ieders medewerking en begrip mochten zij hun waarnemingen moeten aanpassen.

 

Komende maanden zullen de wespbijen, zandbijen, dikpootbijen, sachembijen, zijdebijen en maskerbijen worden afgewerkt.

De gegevens over de bloedbijen, groefbijen, hommels, metsel- en behangersbijen werden eerder al doorgegeven.

 

Mochten jullie bijen hebben verzameld in collectie gelieve dit dan ook op waarnemingen in te geven. Daarnaast is het belangrijk om gecollecteerde dieren te laten nakijken. Ben je zelf 100% zeker van je determinaties? Dan is dit uiteraard niet nodig. Maar heb je vragen over jouw collectiemateriaal van bovenstaande soorten? Bezorg Pieter Vanormelingen (pieter.vanormelingen(at)natuurpunt.be) of Jens D'Haeseleer (jens.dhaeseleer(at)natuurpunt.be) dan zo snel mogelijk jouw gelabelde dieren.

Red onze wilde bestuivers (Sapoll)!

 

Komende Activiteiten

 

NAT/Studiedag Bladwespen

Zaterdag 28.01.2017 ,10.00 - 17.00u (INSCHRIJVING VERPLICHT!)

Plaats van samenkomst: Natuurpuntkantoor, Coxiestraat 11, 2800 Mechelen

Inschrijving en Verantwoordelijke: Jorgen Ravoet (jorgen.ravoet@gmail.com)

NAT/Studiedag Goudwespen

Zondag 26.02.2017 ,13.00 - 17.00u (INSCHRIJVING VERPLICHT!)

Plaats van samenkomst: Hangt af van het aantal inschrijvingen

Inschrijving en Verantwoordelijke: Maarten Jacobs (maartenjacobs5@gmail.com)

NAT/Jaarvergadering Aculea: Koksijde

Zondag 26.03.2016

De jaarvergadering zal dit jaar doorgaan te Koksijde. Meer details volgen in de volgende nieuwsbrief

ANT/Ankona:Infostand Aculea

Zaterdag 11.02.2017 ,09.30 - 16.30u (INSCHRIJVING VERPLICHT!)

Plaats: UA Campus Groenenborger (Groenenborgerlaan 171, 2020 Antwerpen)

Verantwoordelijke: Peter Hendrickx en Hans Vanhulle

Kom op onze infostand kennis maken met onze werking en de wilde bijen en wespen

Inschrijven via algemene inschrijving Ankona ontmoetingsdag

VBR/Brakona: Infostand + Workshop Wilde Bijen

 

Zaterdag 04.02.2017 , 09.00 - 16.50u (INSCHRIJVING VERPLICHT!)

Plaats van samenkomst: Provinciehuis Vlaams-Brabant, Provincieplein 1, 3010 Leuven

Verantwoordelijke: Pieter Vanormelingen

Inschrijven via algemene inschrijving Brakona Contactdag 2017 (workshop in opmerking vermelden)

 

Meer informatie over de nationale en regionale activiteiten van Aculea kan je vinden op onze activiteitenpagina.

 

Ben je daarnaast geïnteresseerd in het volgen van een cursus over bijen. Er zijn ook cursussen die uitgaan van natuurpunt cvn of lokale natuurpuntafdelingen. Kijk zeker eens op de algemene activiteitenpagina van natuurpunt.

Vanaf 1 april 2016 tot 31 maart 2020 loopt het SAPOLL-project. Dit project wil een grensoverschrijdend actieplan voor de bescherming van wilde bestuivers in Vlaanderen, Wallonië en Noord-Frankrijk realiseren. Tal van acties zullen dit jaar en de komende jaren georganiseerd worden in het kader van dit project. Heb jij de website al bezocht of ben jij al lid van de facebook-pagina van dit project?

 

 

Fruittelers in Haspengouw voor meer bijen!

Deze winter werd er in Haspengouw een plantactie georganiseerd door de fruittelers. Er werden verschillende plantensoorten aangeplant om zo de dracht na de bloei van de fruitbomen te verlengen

 

Zie het filmpje op de redactie.

 

Nieuwe aankondiging activiteiten

Je hebt het misschien al gemerkt,maar voortaan worden ook de activiteiten van de regionale afdelingen van Aculea in onze nieuwsbrief opgenomen. Dit kan je helpen om snel te weten welke activiteiten er bij jou in de buurt plaatsvinden. De regionale activiteiten staan open voor iedereen (= ook voor mensen niet van de regio) en worden getrokken door onze lokale vrijwilligers. Ze worden weergegeven als volgt ANT (Antwerpen), LIM (Limburg), OVL(Oost-Vlaanderen), BRU (Brussel), VBR (Vlaams-Brabant) en WVL (West-Vlaanderen).

 

Nieuwe Bloedbijensleutel beschikbaar!

Wie zich wil toeleggen op de determinatie van deze groep kan eindelijk ook een sleutel van onze regio hiervoor raadplegen. Deze werd opgemaakt door Alain Pauly van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen die eerder ook een sleutel maakte voor de inheemse groefbijen

 

Link naar de sleutel van de bloedbijen

 

 

Overige Artikels en Studies

 

1. A century of temporal stability of genetic diversity in wild bumblebees

2. Er is nog genetische hoop voor zeldzame Belgische hommels

3. PROGRESS AND CHALLENGES – SHORT-HAIRED BUMBLEBEE PROJECT – PHASE TWO

4. Ants craft tiny sponges to dip into honey and carry it home

5. Bijna twee keer zoveel bijensoorten in het Hulshorsterzand

Aculea Enquête 2017

 

 

Met deze enquête proberen we een objectief zicht te krijgen op het beeld en de werking van de werkgroep, onze communicatie, jou verwachtingen en het behalen van de impact die we nastreven in de bescherming van wilde bijen en wespen. Het invullen van deze vragenlijst neemt 5-10 minuten in beslag.

 

Deelnemen kan hier.

COPYRIGHT © | aculea.be

PRIVACY STATEMENT | TERMS & CONDITIONS