nieuwsbrief mei 2016

Nieuwsbrief mei 2016

Zoek mee naar de Ereprijszandbijen!

Nog de hele maand mei kan je op zoek gaan naar de ereprijszandbij en groene zandbij op gewone ereprijs. Doe je ook mee?

 

bezoek dan zeker de soortenfichepagina die de verschillen tussen deze bijen uitlegt en wat er precies verwacht wordt.

 

Soortenfiche Ereprijszandbijen

 

Aculea wint natuurpuntaward!

Tijdens de algemene vergadering van natuurpunt te Antwerpen werden er naar jaarlijkse gewoonte opnieuw prijzen uitgereikt aan vrijwilligers, afdelingen en werkgroepen voor hun uitzonderlijke werking en inzet van het afgelopen jaar.

 

Ook Aculea viel daarbij in de prijzen voor hun werking van 2015. Zij wisten heel wat nieuwe mensen warm te maken voor de wilde bijen, blonken uit met hun reddings- en sensibiliseringsacties, studiewerk en de ontdekking van nieuwe soorten voor België..

 

 

Aan de slag voor bijen!

Als bedrijf, landbouwer of lokaal bestuur kan je met deze tips al heel wat ondernemen om de bijen te helpen.

 

Tips voor landbouwers

Tips voor lokale besturen

Tips voor bedrijven

Wil je zelf een sensibiliseringsactie op touw zetten. Dan kan je ook de bijenbrochures van natuurpunt bestellen door te mailen naar benno.geertsma@natuurpunt.be. De brochures worden steeds geleverd in sets van 275 exemplaren en schetsen kort de bijenproblematiek en enkele goed te herkennen soorten in het veld.

 

 

Akkerranden nuttig of een ecologische val voor bijen?

 

Al geruime tijd worden akkerranden gepromoot voor bijen in landbouwgebied. Toch is er misschien ook wel een keerzijde aan door het intensief gebruik van pesticiden.

 

Lees het artikel op Nature Today

 

 

Overige artikels en studies

1. Veranderende patronen in het voorkomen van bestuivers

2. Small sweat bees (Hymenoptera: Halictidae) as potential major pollinators of melon (Cucumis melo) in the Mediterranean

3. Leaf Fertilizers Affect Survival and Behavior of the Neotropical Stingless Bee Friesella Schrottkyi

 

Bijen op bloemen in mei!

 

Zoals elk jaar staat er in mei en juni weer heel wat in bloei. De eerste schermbloemen ontluiken en deze vormen een belangrijke nectarbron voor bijen en wespen. Ook bloeien in dit seizoen de boterbloemen in grote aantallen. Vanaf deze maand kan je bijgevolg op zoek gaan naar fluitenkruidbij, ranonkelbij, blauwe ertsbij en vele anderen.

 

Om de ecologie van bijen beter te begrijpen en op welke planten ze vliegen is het belangrijk om op waarnemingen.be ook de waardplanten in te vullen. Wie weet zijn er misschien zelfs regionale verschillen te bespeuren

 

Als je dus een bij op een bloem van de nectar ziet smullen of stuifmeel verzamelen, bij deze dus een oproep om ook de bloem als waardplant in te geven op www.waarnemingen.be .

 

Ben je nog niet zo goed op de hoogte om welke plant het gaat dan kan je de plant ingeven als aparte waarneming en helpen de plantenadmins je daarbij verder.

 

Een goede startersite voor planten is www.wildebloemen.info waar je kan zoeken op kleur en bloeimaand.

 

Jaarvergadering van Aculea vond dit jaar plaats te Bokrijk!

 

Aculea, de bijenwerkgroep van Natuurpunt, onderzoekt de bijenproblematiek én brengt deze onder de aandacht. Talrijke vrijwilligers delen ervaringen uit en helpen elkaar bij het op naam brengen van soorten. De waarnemingen worden samengebracht op de website waarnemingen.be. Aculea-dynamiek zorgt ervoor dat er meer informatie wordt verzameld rond de verspreiding, de ecologie en de zeldzaamheid van bijen. Wie meer wil weten over wilde bijen, mag altijd contact opnemen met Aculea.

 

Op 3 april 2016 vond de jaarvergadering van Aculea plaats in het Provinciaal Natuurcentrum van Bokrijk. Ook de zon was van de partij: ideaal voor een partijtje “bijenspotten”!

 

De werkgroepleden trokken dan ook eerst richting het Wik. De wilgen bloeiden waardoor diverse wilgenspecialisten konden waargenomen worden. Hiertoe behoren verschillende soorten zandbijen waaronder de grijze, vroege, zwart-rosse en roodscheenzandbij. De “bijhorende parasieten” werden ook aangetroffen: de roodharige wespbij, geelschouderwespbij, vroege wespbij en donkere dubbeltand. Van deze laatste soort zijn nog niet veel waarnemingen gekend. Ook de hommelkoninginnen lieten zich zien, waarbij de grote veldhommel het meest in het oog sprong. Na het terreinbezoek was het tijd voor het binnengedeelte.

Het nieuwe bestuur werd gestemd en Jens Eanes D'Haeseleer, medewerker wilde bijen bij Natuurpunt Studie, blikte terug op het voorbije jaar met de reddingsacties van de Klimopbijen, de Stadsmaskerbij die werd gevonden,…

Verder ging hij in op het nieuwe jaar: de komende activiteiten, het inventarisatieproject van de Ereprijsbijen, de nieuw te verwachten soorten voor België,...

Daarna gaf Pieter Vanormelingen, nog een toelichting over het gebruik van streeplijsten op waarnemingen voor de bijen en het nut van het ingeven van nulwaarnemingen op www.waarnemingen.be .

Er volgde nog een kleine receptie in de buitenlucht als afsluiter en iedereen ging voldaan naar huis.

 

De presentatie van het jaarverslag kan u hier nalezen.

 

 

 

 

Dit initiatief sluit aan bij de provinciale campagne "Limburg wild van bijen", die zich richt op diverse doelgroepen en bestaande initiatieven wil versterken.

 

COPYRIGHT © | aculea.be

PRIVACY STATEMENT | TERMS & CONDITIONS