info

Opleiding Algemene Zandbijen en hun veldkenmerken


nu te zien op "you tube" via onderstaande knoppen!

In deze opleiding bekijken we de algemene soorten Zandbijen uit België en Nederland. We bespreken de kenmerken van vrouwtjes en mannetjes waarmee deze soorten met zekerheid te determineren zijn vanaf foto of in het veld.

Deel 1 geeft een introductie tot de Zandbijen en hun ecologie, delen 2 tot 4 gaan in op de algemene soorten en hun veldkenmerken.


Slides van de opleiding zijn hier te vinden

: http://bit.ly/AculeaZandbijenSlides


Deze opleiding was een initiatief van Natuurpunt Studie, werkgroep Aculea en het Europese SAPOLL interreg project.

Iets gezien ?


Voer het steeds in op Waarnemingen.be, liefst met foto, ook al twijfel je

over de exacte naam. De administrators zullen u graag helpen!

COPYRIGHT ©  |   aculea.be

PRIVACY STATEMENT   |   TERMS & CONDITIONS