hoornaars

Grote wesp gezien ? Dit is de Europese hoornaar

Na de vondst van een Aziatische hoornaar in Wevelgem en berichten in de media over “allesverslindende monsterwespen”, brak er heel wat onnodige paniek los over de exotische wespensoort. Gevolg: bij Natuurpunt en tal van imkerorganisaties liepen heel wat meldingen binnen van doodgemepte Europese hoornaars. Zonde, want die dieren zijn erg nuttig en onschadelijk.


Voer het steeds in op Waarnemingen.be, liefst met foto, ook al twijfel je

over de exacte naam. De administrators zullen u graag helpen!

De Europese hoornaar is veel algemener dan de Aziatische Hoornaar

Hoornaars zijn inderdaad niet agressief en proberen doorgaans

vooral te vluchten (tenzij dat niet kan, of het nest bedreigt word), ze vervullen een belangrijke rol in het ecosysteem.De Europese hoornaar heeft opvallende rode poten, veel rood aan de kop en op het borststuk en geel op bijna alle achterlijfssegmenten.


Meer informatie over de Aziatische Hoornaar

https://www.natuurpunt.be/nieuws/de-ene-hoornaar-de-andere-niet-20171006

-

Een infofiche over de verschillen tussen de soorten: https://waarnemingen.be/exo/be/nl/8807.pdf


De Aziatische hoornaar


De Aziatische hoornaar is een exotische wespensoort die sinds midden 2017 op twee plaatsen in Vlaanderen is gesignaleerd. Hij is iets kleiner (tot 3 centimeter) in tegenstelling tot zijn Europese tegenhanger.

Hoe kan je de Aziatische hoornaar herkennen?


Van de Aziatische hoornaar zijn 13 verschillende kleurvormen bekend in Zuid-Oost-Azië. Daarvan is enkel de donkere ondersoort Vespa velutina nigrithorax uit Europa bekend. Bij deze kleurvorm:


    is het borststuk zwart fluwelig.

    zijn de poten zwart met opvallende gele uiteinden.

    is het gezicht oranje-rood

    zijn de laatste twee achterlijfssegmenten zijn geel-oranje.

    Werksters zijn tot 25 mm groot, koninginnen worden 30 mm. De Aziatische hoornaar is daarmee iets kleiner dan de Europese hoornaar.


Het verhaal gaat dat de Aziatische hoornaar een mens kan doden met één steek. Dit is gelukkig niet waar. Indien geen direct gevaar, zal hij de mens ongemoeid laten. Helaas is de honingbij hun gegeerd slachtoffer. Eén Aziatische hoornaar kan makkelijk een hele bijennest uitmoorden. Ze zijn dus de grootste angst van imkers. Er is echter nog geen reden tot paniek. In tegenstelling tot de Europese hoornaar komt deze soort slechts sporadisch voor in ons land.


In het geval dat er geen diervriendelijke oplossing zou zijn:


En stel dat je een wespenest op je slaapkamer vind kan je steeds hier informere om het te laten verwijderen n:https://wespennest.vlaanderen/


Het gebruikte poeder Permas D is giftig voor wespen en koudbloedige dieren. Contact met wespenpoeder is te vermijden. Vraag raad bij de persoon/dienst die de verdelging komt uitvoeren.Hier vind je de verschillen van de Azuiatische hoornaar die zelfs kleiner is dan de Europese hoornaar.


https://www.natuurpunt.be/nieuws/de-ene-hoornaar-de-andere-niet-20171006?

COPYRIGHT ©  |   aculea.be

PRIVACY STATEMENT   |   TERMS & CONDITIONS