online determineren

Als je beetje overweg kan met de duitse taal kan je deze Duitse hommeltabel downloaden.

Heel wat van deze komen ook in België voor.

Hoe begin je te determineren:

Aangezien heel wat insecten gebruik maken van mimicry (het nabootsen van andere soorten) is het soms moeilijk uit te maken of het nu een zweefvlieg, een bijtje of een wesp is? Daarom hebben we hier een tabel met enkele kenmerken per familie.

 

Op deze tabel kan je zien bij welke soorten je tuinsoort voorkomt

 

Hier hebben we nu enkele families kort besproken maar natuurlijk zijn er nog tal van andere families onder de insecten. Om te weten of het insect nu een zweefvlieg, een galwesp, of een spinnendoder is kan je het "insectenbasisboek Jeugdbond M. Van Veen en Th. Zeegers" goed gebruiken. Let op wel op deze tabel dient niet om tot op de soort te determineren maar wel tot op de families.

 

YES

 

Op de website http://www.wildebijen.nl/ kan je alvast heel wat sleutels vinden om te determineren

 

Recognition and identification of bumblebee species in the Bombus lucorum-complex

 

Andrena - zandbijen :

Tabel Patiny & Terzo - Andrena

 

Halictus - groefbijen Sleutel van Alain Paully

op komst!

 

Anthidium en Megachile downloadbare tabel

 

Tabel verschenen in Hymenovaria 3 over Chelostoma Anthidium en Megachile

 

Chelostoma - klokjesbijen

Nederlandstalige sleutel te vinden op de website van Huib Koel.

 

Coelioxys - kegelbijen

Online is een Nederlandstalige sleutel te vinden van Hans Nieuwenhuijzen.

De boeken van Amiet et al. (2004) (Duits en Frans) en Scheuchl (1996, 2006) (Duits) zijn goed bruikbaar.

 

Colletes - zijdebijen

Tabel van Smit 2009

Osmia/ Hoplitis - metselbijen

 

 

Bloedbijen een engelse tabel om te downloaden

 

http://www.wildebijen.nl/sphecodes_sleutel.html

Anthropora

 

http://www.wildebijen.nl/anthophora_sleutel.html

Megachile

http://www.wildebijen.nl/megachile_sleutel.html

 

Nomada - wespbijen

De Nederlandstalige sleutel van Smit (2004) is goed bruikbaar.

 

Hyleaus -Maskerbijen

 

Alles over wespen:www.wildewespen.nl

Determineren lijkt in het begin nogal lastig omdat man en vrouwtje dikwijls heel verschillend zijn. Daarom is het belangrijk eerst het verschil tussen mannetje en vrouwke te leren zien.

 

  • Vrouwtje heeft stuifmeel bij , ofwel aan buikzijde of aan poten.Eentje met lange, dichte beharing onderop het achterlijf is steeds vrouwtje.
  • Mannetje heeft langere voelsprieten. Atenneleden zijn er slechts 12 bij vrouwtjes en 13 bij mannetjes.
  • Vrouwtje heeft zes tergieten en mannetje maar 5.
  • Bij de groefbijen heeft vrouwtje een gleuf op laatste tergiet.
  • Vrouwtjes hebben doorgaans kortere antennen, dikkere en dichter behaarde poten en een breder achterlijf dan mannetjes.

Andere websites over bijen met informatie over bijen van bij ons:

 

http://www.wildebijen.nl/

Uitgebreide website met veel informatie over de levenswijzen van de afzonderlijke bijensoorten. Met veel foto's en een aantal determinatiesleutels.

Hier geraak je al tot op genus:

http://www.wildebijen.nl/determinatiegids.html

 

http://www.bestuivers.nl/

 

http://www.denederlandsebijen.nl/

Bladwespen (symphyta)

 

Sleutel voor de Nederlandse Argidae en Cephidae (Symphyta)

http://www.repository.naturalis.nl/document/148517

Sleutel voor de Europese Pamphiliidae (Symphyta)

http://www.repository.naturalis.nl/document/148899

http://www.royensoc.co.uk/sites/default/files/old_res_handbooks/Vol06_Part02a.pdf

 

http://www.royensoc.co.uk/sites/default/files/old_res_handbooks/Vol06_Part02b.pdf

 

http://www.royensoc.co.uk/sites/default/files/old_res_handbooks/Vol06_Part02c.pdf

 

Wat planten betreft is dit ook interessant om weten van Arie Koster:

www.drachtplanten.nl

 

Tabel voor roofvliegen:http://waarneming.nl/download/fotogidsAsilidae.pdf

Knotswespen (Saphygidae)

 

Kurzenko N.V. & Gusenleitner J., 1994. Sapygidae from Turkey, with a key to palaearctic species of Sapyginae - Linzer biologische Beitrage 26: 583-632. PDF

Gusenleitner F. & Gusenleitner J., 1994. Das Vorkommen der Familie Sapygidae in Österreich - Ann. Naturhist. Mus. Wien 96 B: 173-188. PDF

 

 

Mierwespen (Mutilidae)

 

Lelej A.S. & Schmid-Egger C., 2005. The velvet ants (Hymenoptera, Mutillidae) of Central Europe - Linzer biologische Beitrage 37 (2): 1505-1543. PDF

 

 

Spinnendoders (Pompilidae)

 

Nieuwenhuijzen H., 2005. Determinatietabel voor de Nederlandse spinnendoders (Hymenoptera: Pompiliidae) en erratum - NFM 22 PDF en NFM 23 PDF (voorloper van Nieuwenhuijzen 2008)

Schmid-Egger C. & van der Smissen J., 1995. Ergänzende Bestimmungsmerkmale für verschiedene Arten der Gattung Priocnemis (Hymenoptera: Pompilidae) - Bembix 4: 37-44 p. PDF

van der Smissen J., 2003. Zur Kenntnis der Untergattung Cemonus Jurine 1807 (Hymenoptera: Sphecidae, Pemphredon), mit Schlüssel zur Determination und Hinweis auf ein gemeinsames Merkmal untersuchter Schilfbewohner (Hymenoptera: Sphecidae, Pompilidae) - Notes fauniques de Gembloux 52: 53-101 p. PDF

 

 

Plooivleugelwespen (Vespidae)

 

Dvorak L. & Roberts S., 2006. Key to the paper and social wasps of Central Europe (Hymenoptera: Vespidae) - Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae 46: 221-244. PDF

Schmid-Egger C., 2002. Bestimmungsschlüssel für die deutschen Arten der solitären Faltenwespen (Hymenoptera: Eumeninae), Zweite Ausgabe. PDF (Figuren ontbreken)

Smit J., 2003. De veldwespen Polistes dominulus en P. biglumis rukken op in Nederland - NFM 18. PDF (Tabel voor Benelux)

Sorg M., 2003. Vereinfachter Bestimmungsschlüssel für die Arten der sozialen Papierwespen in Nordrhein-Westfalen. PDF en online

 

 

Graafwespen (Ampulicidae, Sphecidae s.s. en Crabronidae)

 

Dollfuss H., 1991. Bestimmungsschlüssel der Grabwespen Nord- und Zentraleuropas (Hymenoptera, Sphecidae) mit speziellen Angaben zur Grabwespenfauna Österreichs - Stapfia 24: 1-247. PDF

Schmid-Egger, C., 2002. Key and new records for the western palaearctic species of Gorytes Latreille 1804 with description of a new species (Hymenoptera, Sphecidae, Bembicinae). - Linzer biol. Beitr. 34: 167-190. PDF

Schmid-Egger, C., 2005. Sceliphron curvatum (F. Smith 1870) in Europa mit einem Bestimmungsschlüssel für die europäischen und mediterranen Sceliphron-Arten (Hymenoptera, Sphecidae) - Bembix 19: 7-28 p. PDF

Gusenleitner, J., 2000. Bestimmungstabellen mittel- und südeuropäischer Eumeniden (Vespoidea, Hymenoptera). 14. Der Gattungsschlüssel und der bisher in dieser Reihe nicht behandelten Gattungen und Arten. - Linzer biol. Beitr. 32: 43-65. PDF

 

 

Bladwespen (Symphyta)

 

Mol A., 2002 & 2003. Overzicht van de families en genera van de Nederlandse bladwespen (Hymenoptera: Symphyta) I, II, III in Bzzz 15 PDF, Bzzz 16 PDF, Bzzz 18 PDF. (Figuur 1 en 2 ontbreekt)

Berland L., 1947. Hyménoptères Tenthrédoïdes - Faune de France 47: 496 p. PDF (24MB)

Magis N., 1999. Les Allantini de la Belgique et des régions limitrophes - Belgian journal of entomology 1: 275-310 p. PDF

Magis N., 2008. Apports à la chorologie des Hyménoptères Symphytes de Belgique et du Grand-Duché de

Luxembourg XXXV - Faunistic Entomology – 61: 99-108 p. PDF (Tabel voor de Tenthredo arcuata/schaefferi groep)

Schedl W., 1978. Die Xyelidae Europas - Ber. nat. med. Ver. Innsbruck 65: 97-115 p. PDF

Van Nierop-De Burggraaf Y.D. & Van Achterberg C., 1990. De Argidae en Cephidae van Nederland - Zoölogische bijdragen 39: 64 p. PDF

Van Achterberg C. & van Aartsen B., 1986. The European Pamphiliidae (Hymenoptera: Symphyta), with special reference to the Netherlands - Zoologische Verhandelingen 234: 98 p. PDF

 

Parasitica inleiding

 

Ichneumonoidea

 

Broad G., 2006. Identification key to the subfamilies of Ichneumonidae (Hymenoptera) - Biological Records Centre PDF

van Achterberg C., 1993. Illustrated key to the subfamilies of the Braconidae (Hymenoptera: Ichneumonoidea)Zoologische Verhandelingen, vol. 283: 189 p. PDF

Medvedev G.S., Keys to the insects of the European part of the USSR vol. 3 part 4 Braconidae: 912 p. online en PDF

microhimenopters de Ponent: PDF referenties van oa Ichneumonoidea

 

 

Chalcidoidea

 

Pikin B.R., 2004. A key to the families of chalcidoidea and mymaromatoidea - Universal Chalcidoidea Database. online

Peck O., Boucek Z. & Hoffer A., 1964. Keys to the Chalcidoidea of Czechoslovakia (Insecta: Hymenoptera) - Memoirs of the Entomological Society of Canada vol. 96 nr 4: 121 p. PDF (betalend !) Wat verouderd, maar nog steeds een standaardwerk.

Veel oude en recentere publicaties over bronswespen zijn als PDF te vinden op Universal Chalcidoidea Database of microhimenopters de Ponent

 

Familiesleutel voor Chalcidoidea en Mymaromatoidea

http://www.nhm.ac.uk/research-curation/research/projects/chalcidoids/keys1_14.html

 

 

Overige

 

Johnson N.F., 2004. The genera of Platygastroidea of the world. Veel informatie en PDF's

microhimenopters de Ponent: PDF referenties van Cynipoidea, Proctotrupoidea, Bethyloidea etc.

 

Voornamelijk buitenlandse soorten

 

Virtuele sleutel bijengenera Groot-Brittanie en Noord-Amerikaans: http://www.discoverlife.org/mp/20q?guide=Bee_genera

 

Virtuele sleutels voor ALLE Noord-Amerikaanse genera. Enkel alle soorten uit het oosten van de V.S. kunnen worden gedetermineerd, soms alle soorten van Noord-Amerika (zie specificaties in sleutel):

http://www.discoverlife.org/mp/20q?guide=Andrena_female (verander de URL op het einde in Andrena_male, Chelostoma_female, Chelostoma_male, Bombus, etc... voor andere sleutels.

 

Virtuele sleutels voor Europese genera (nog in opbouw):

Habropoda: http://www.discoverlife.org/mp/20q?guide=Habropoda,

Melecta: http://www.discoverlife.org/mp/20q?guide=Melecta

Anthidiellum: http://www.discoverlife.org/mp/20q?guide=Anthidiellum

Scott H.., Stojanovich C.J., Stinging Hymenoptera: Pictorial key to some common United States families. PDF

Choate P.M., Key to the sub-Orders of Hymenoptera (Nearctische). PDF

 

COPYRIGHT © | aculea.be

PRIVACY STATEMENT | TERMS & CONDITIONS