gazonbijen

Verschillende ‘bijensoorten’ kunnen gebruik maken van gazons om er hun nesten te maken.

 

De situatie die het meest voorkomt is die waarbij verschillende bijen elk een nest naast elkaar maken. Deze nestjes kunnen bestaan uit een hoopje aarde waarin een trechtertje te zien is, maar het kan ook gewoon een gaatje in de grond zijn, soms zelfs verstopt onder een graspol. Het gaat hier om solitaire bijen, waarbij één vrouwtje instaat voor het maken van een nest en het voedsel verzamelt voor haar nakomelingen. Wanneer deze nestingangen zich dicht bij elkaar bevinden kan het soms lijken dat er een grote kolonie actief is. Toch zal elk bijtje slechts gebruik maken van zijn eigen nestingang.

Solitaire bijen die vaak in gazons nestelen zijn onder meer de Grijze zandbij, de Grasbij, het Vosje, de Pluimvoetbij en de Grote zijdebij.

Al deze bijen zijn ongevaarlijk voor de mens en zullen ook geen agressief gedrag vertonen. Ze hebben een korte levensduur en zullen dus na enkele weken vanzelf verdwijnen. Bestrijding van deze bijen kan potentieel schade veroorzaken aan spelende kinderen en huisdieren en wordt dus afgeraden.

 

Wanneer een nestingang door verschillende bijtjes tegelijkertijd gebruikt wordt kan er sprake zijn van grondbewonende wespen. Deze hebben steeds de typische geel-zwarte bandering en kunnen tijdens de zomermaanden mogelijks voor problemen zorgen. In deze situatie raden we je aan om contact op te nemen met het dichts bijzijnde brandweerkorps en deze te vragen om de wespennest te komen weghalen.

Gaat het om kleinere, meestal donkerdere bijtjes, dan kan het gaan om een solitaire bijen die toch een bepaalde vorm van kolonie vormen waarbij verschillende vrouwtjes samenwerken aan dezelfde nestgang en het verzamelen van voedsel voor de nakomelingen.

 

Ook hommels kunnen nesten in de grond maken. Alle werksters van één kolonie gebruiken hierbij dezelfde nestingang. Hommel zijn bijzonder nuttige insecten die instaan voor de bestuiving van heel wat plantensoorten. Hun donzige uiterlijk onderscheid hen van wespen en de meeste andere bijensoorten.

 

COPYRIGHT © | aculea.be

PRIVACY STATEMENT | TERMS & CONDITIONS