bijen in muur

Verschillende bijen en wespen maken hun nesten in holletjes in muren.


De bekendste en meest algemene bijen die gebruik maken van muren zijn wellicht de Metselbijen. In het vroege voorjaar kan je gemakkelijk mannetjes en vrouwtjes van de Gehoornde metselbij (Osmia cornuta) en de Rosse metselbij (Osmia rufa) langs muren zien vliegen. Klik hier om het onderscheid tussen deze soorten te leren kennen. (link maken met pagina met verschillende Metselbijen in nestblok)


Naast Metselbijen zijn er nog een hele resem vliesvleugeligen die in (oude) muren nestelen. Zo kunnen ook Sachembijen, Behangersbijen en Tronkenbijen en hun respectievelijke koekoeksbijen in muren nestelen. Tot slot zijn er ook heel wat wespachtigen die hun nestjes maken in gangetjes in muren of in afbrokkelende voegen.


Een speciaal geval zijn wanden die opgetrokken zijn uit leem. Deze kunnen een bijzondere bijenfauna herbergen. Van bepaalde zeldzame Sachembijen is immers bekend dat zij hun nesten maken in oude leemwanden. De achteruitgang van deze soorten verloopt parallel met het verdwijnen van oude stallen en oude muren, opgetrokken uit leem.


Je kan de bijen en wespen helpen door zelf een bijenkastje te maken. Dit kan bestaan uit hout, maar ook holle stengels, leemwandjes en kleine muurtjes met los voegsel zijn goed voor de bijen- en wespenfauna. Gebruik hiervoor materiaal met een diameter tussen 2 en 10 mm, dat geeft de grootste diversiteit.


Sociale wespen/plooivleugelwespen, beter bekend als ‘limonadewespen’, nestelen vaak onder dakpannen of in het onderdak. Je ziet dan regelmatig zwart-geel gestreepte beestjes via dezelfde ingang naar binnen en buiten vliegen. Deze wespen hebben bij veel mensen een bedenkelijke reputatie. Die hebben ze te danken aan het feit dat ze soms gezellige barbecues verstoren met vervelend bedelgedrag. Wespen zijn echter zeer nuttige diertjes die heel wat plaaginsecten onderdrukken. Bekijk dus steeds of het écht nodig is om het nest te laten weghalen door de brandweer of de civiele bescherming.


COPYRIGHT ©  |   aculea.be

PRIVACY STATEMENT   |   TERMS & CONDITIONS