voorbije activiteiten

Jaarvergadering van Aculea en excursie in het Wik!

 

Kwam ook in de pers,zie bijlage:

 

 

Vlaamse bijenspecialisten verzamelden in het PNC

woensdag, 06 april 2016

 

Aculea, de bijenwerkgroep van Natuurpunt, onderzoekt de bijenproblematiek én brengt deze onder de aandacht. Talrijke vrijwilligers delen ervaringen uit en helpen elkaar bij het op naam brengen van soorten. De waarnemingen worden samengebracht op de website waarnemingen.be. Aculea-dynamiek zorgt ervoor dat er meer informatie wordt verzameld rond de verspreiding, de ecologie en de zeldzaamheid van bijen. Wie meer wil weten over wilde bijen, mag altijd contact opnemen met Aculea.

 

Op 3 april 2016 vond de jaarvergadering van Aculea plaats in het Provinciaal Natuurcentrum. Ook de zon was van de partij: ideaal voor een partijtje “bijenspotten”! De werkgroepleden trokken dan ook eerst richting het Wik. De wilgen bloeiden waardoor diverse wilgenspecialisten konden waargenomen worden. Hiertoe behoren verschillende soorten zandbijen waaronder de grijze, vroege, zwart-rosse en roodscheenzandbij. De “bijhorende parasieten” werden ook aangetroffen: de roodharige wespbij, geelschouderwespbij, vroege wespbij en donkere dubbeltand. Van deze laatste soort zijn nog niet veel waarnemingen gekend. Ook de hommelkoninginnen lieten zich zien, waarbij de grote veldhommel het meest in het oog sprong. Na het terreinbezoek werden activiteiten en projecten overlopen en nieuwe uitdagingen voorgesteld. Er volgde nog een kleine receptie in de buitenlucht als afsluiter en iedereen ging voldaan naar huis.

 

Dit initiatief sluit aan bij de provinciale campagne "Limburg wild van bijen", die zich richt op diverse doelgroepen en bestaande initiatieven wil versterken.

 

Foto's: © Edmond Goyens

 

 

Wilde bijen in de Kleiputten van Terhagen (Prov. Antwerpen)

Zondag 25 maart van 13:00 tot 17:00

 

De Kleiputten van Terhagen vormen een vijvergebied dat vooral gekend is als habitat voor rugstreeppad, oeverzwaluw en woudaapje. Maar ook op vlak van bijen vallen hier leuke dingen te ontdekken. Zo is zijn er grote nestplaatsen van Grijze zandbij en Grote zijdebij bekend en werd ook de zeldzame Dageraadbij al teruggevonden.

Plaats van afspraak: Nieuwstraat 54, 2840 Terhagen - Rumst volg daar de wegwijzers naar het chalet van Natuurpunt.

Meebrengen: vlindernet, loupe, veldgids

Contact: Ch.Deschepper (ch.deschepper@skynet.be)

 

 

 

Natuurbeheer voor wilde bijen (Prov Vl. B)

Zaterdag 7 april van 13:00 tot 17:00

 

Plaats van afspraak: Nerm (Hoegaarden) Nerm 153, 3320 Hoegaarden

Wilde bijen vormen een soortenrijke groep, met heel wat specifieke soorten die gebruik maken van een enkele waardplant, een warm microklimaat nodig hebben of specifieke nestelvereisten kennen. Desondanks wordt zelden stilgestaan bij wilde bijen in het beheer van een natuurgebied.

Tijdens deze thema-excursie gaan we rond in het natuurgebied Rosdel bij Hoegaarden. We vinden er schrale kalkrijke hellinghooilanden, struwelen, taluds en holle wegen waar reeds meer dan 100 soorten bijen werden aangetroffen.

We leren er het landschap lezen in functie van wilde bijen (waar nestelen ze, waar zoeken ze voedsel) , staan stil bij de grote kolonies zandbijen in de schrale hellingen en steilkanten, wijzen op belangrijke landschapselementen voor wilde bijen en leren er welk beheer gevoerd wordt voor de zeldzame Knautiabij. Op deze manier leren we algemene richtlijnen voor een bijvriendelijk natuurbeheer die in elk natuurgebied resulteren in een voldoende aanbod aan nestgelegenheid en voedselaanbod.

Begeleider: Pieter Vanormelingen (pietervanormelingen@hotmail.com, 0477/095101).

Maximum 25 deelnemers: inschrijvingen via natuurpuntwebsite https://www.natuurpunt.be/agenda/natuurbeheer-voor-wilde-bijen-27788

Meenemen laarzen of goede stapschoenen, evt. vlindernet en loep.

 

 

Bijen Inventarisatie Steenberg organisatie NP CVN

Zaterdag 7 april van 13:00 tot 17:00

Plaats van afspraak: Administratief Centrum Steenberg Erpe-Mere

oudenaardsesteenweg 458, 9420 Bambrugge, Oost-Vlaanderen,

 

We gaan samen op stap met de cursisten van de Natuurpunt CVN Wilde Bijen cursus en voeren een eerste inventarisatie van het gebied uit.

Focus van deze activiteit ligt op het oefenen in de herkenning van wilde bijen tot op groep of soort niveau en de gegevens van de gevonden soorten kenmaar maken via het platform waarnemingen.be

Meebrengen: insectennet, loupe, potje, veldgids, fototoestel, smartphone

Contactpersoon: samuel.de.rycke@outlook.com

 

 

 

Zaterdag 14 april

Opening To bee or not to bee expo in HALLE!

To Bee or not to Bee

 

 

Jaarvergadering Aculea in het Silsombos (Prov Vl. B)

Zondag 15 april van 12u tot 17u

Plaats van afspraak: Bezoekerscentrum Groene Vallei (Lelieboomgaardenstraat 60, 3071 Kortenberg).

Om 12u starten we de jaarvergadering met een bijenexcursie in het Silsombos. We zoeken er bijen op de eerste bloei van de hooilanden, op de voorjaarsflora in de bosranden, en op de laatste bloeiende wilgen. Vanaf 15u worden verschillende lezingen gebracht in het bezoekerscentrum. Ook de verkiezing van het bestuur komt dan aan bod. Vanaf 16u biedt Aculea een hapje en drankje aan op de receptie die tot 17u duurt. Daarna kan nog nagepraat worden aan de bar. Opgelet! Indien het weer het programma niet genegen is wordt het binnen- en excursiegedeelte omgewisseld.

Meebrengen: vlindernet, loupe, veldgids, lunchpakket, ..

Verantwoordelijke: Pieter Vanormelingen (pietervanormelingen@hotmail.com, 0477/095101).

 

 

 

Bijeninventarisatie in de Molenbeekvallei te Vremde (Prov. Antwerpen)

Zondag 13 mei 2018 van 13u tot 17u

De Molenbeekvallei is een gemengd gebied van gras-, hooilanden en stukken bos die beheerd worden door de lokale afdeling Natuurpunt Land van Reyen met aanpalend ecologisch beheerd landbouwgebied. Op vlak van bijen is het gebied nog weinig onderzocht. We hopen hier verandering in te brengen door op zoek te gaan naar zoveel mogelijk voorjaarssoorten.

Plaats van afspraak: kapel Maria Magdalena, Broechemsesteenweg 100 in Vremde (2530 Boechout), (naast het jongenstehuis Don Bosco). Eindhalte bus 51. Parkeren kan aan het tehuis

Meebrengen: Rubberen laarzen, inventarisatiemateriaal (potjes, vlindernet), fototoestel,...

Verantwoordelijke: Hans Vanhulle (vanhulle_hans@hotmail.com)

 

To bee or not to bee expo

Van 18 mei tot 17 juni in het Sobieskipark in Laken

Een fototentoonstelling die bijen en bestuivers letterlijk in de bloemetjes zet. Welke bijensoorten komen in België voor? Waarom zijn ze zo belangrijk voor de mens en de biodiversiteit? Hoe komt het dat ze vandaag de dag moeilijk overleven? En vooral: wat kan jij doen om de bijen te helpen?

Een initiatief van fotograaf en imker Dieter Telemans en GoodPlanet, in samenwerking met Aculea (Natuurpunt) en met de steun van het Waals Gewest.

Toegankelijk iedere dag van 8u15 tot 20 uur.

Op 28/5 - 2&3/6 - 9&10/6 - 16&17/6 gratis rondleiding van 14u30-16u

Bereikbaarheid met openbaar vervoer:

> MIVB: Metro 6 - halte Stuyvenbergh / Tram 19 - halte Stuyvenbergh

> De Lijn: Bussen 240, 241, 242, 243, 245, 250, 251, 260, N18 - Halte Sobieski

 

 

4de Aculeaweekend in de Virion

Vrijdag 25 mei tot en met 27 mei 2017

We verblijven in de gite Maison de campagne 
 Rue des Ecoles 36 
 5860 Vierves - sur viroin

De Virion is alom gekend om zijn rijke biodiversiteit bijen en Hymenoptera zijn echter nog niet volledig geinventariseerd en verrassingen zijn zeker mogelijk. Eind mei kent de Virion zijn bloeirijkste periode, we zullen ogen tekort hebben. Deze activiteit gaat door in het kader van Interreg Sapoll en op zaterdag vervoegen de collega's van Natagora GT Sapoll ons.

Vanaf 10 u 00 op vrijdag 25/05/2018 wordt je verwacht aan de picknick plaats recht over het natuurgebied “La Roche Troue” te Nismes, Rue Saint-Joseph voorbij nr. 41. https://www.google.be/maps/dir//Rue+Saint-Joseph+41,+5670+Viroinval/@50.0651625,4.5552903,598m/data=!3m1!1e3!4m8!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0x47c1f9bd36a3b701:0x4dbf7bb15272e887!2m2!1d4.553896!2d50.0635781

Terwijl we wachten op de laatkomers kunnen we hier er wellicht onze eerste soorten scoren.

Afspraakplaats: La Roche Troue boomgaard Rue Saint-Joseph 41, 5670 Viroinval Nismes

Verantwoordelijke en inschrijvingen: Peter Hendrickx (peter_hendrickx@belgacom.net, 015/75 28 61)

 

 

 

27 mei Plantentuin Meise: opening week van de bij

 

Wilde bijen in het Eeuwenhout

10/06/2018 van 10u00 tot 17u00

Vandaag gaan we op zoek naar wilde bijen in het Eeuwenhout en op de zuidflank van de Kemmelberg. Dit rustieke gebied is een stille getuige van de kleine landschapselementen die in het verleden overal aanwezig moeten zijn geweest. De interessante zuidflanken herbergen een hoop zandbijen en staan in juni bomvol klaverplanten. Langs de paden bovenaan de helling vindt men dan weer schrale bodem met onder andere gele composieten en brem terug. Tot slot zijn er nog enkele poelen en een vochtig, oud bosgedeelte met voldoende dood hout.Kortom, een zeer gevarieerd gebied met een hoop biodiversiteit.

 

Meebrengen: picknick (voor wie zowel in de voormiddag als in de namiddag komt), vlindernetje en loupe

 

Verantwoordelijke: Jens D'Haeseleer (jens.dhaeseleer@natuurpunt.be, 0499-76 04 79) en Fons Verheyde (fonsverheyde@hotmail.com - insectenwerkgroep De Bron)

 

Afspraakplaats: parking naast de militaire begraafplaats Locre No.10 Cemetery (in de buurt van Dikkebusstraat/Petruswegel 187, de N322)

Dikkebusstraat, 8958 Heuvelland

' Deze activiteit wordt georganiseerd in het kader van het Interreg-project SAPOLL en geniet steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. '

 

 

Bijenexcursie in de Langemeersen.

Zondag 17 juni 2018 van 14u tot 17u.

De Langemeersen is één van de laatste overgebleven uitgestrekte hooilandcomplexen in de Scheldevallei. In de lente en zomer kleuren de graslanden geel, paars en wit met soorten als groot streepzaad, wilde betram, wilde margriet of knoopkruid. landschap. Maar ook zeldzaamheden als Weidekervel en Pijptorkruid zijn hier te vinden. We gaan op zoek naar bijen die van dit landschap profiteren.

Meebrengen: goed schoeisel, vlindernet, loupe en veldgids.

Plaats van afspraak: Meersstraat te Petegem aan de Schelde (Wortegem-Petegem) thv van het infobord aan de kruising met de zijweg. 


Verantwoordelijke: Jens D'Haeseleer (jens.dhaeseleer@natuurpunt.be, 0499-76 04 79),

Alexander Van Braeckel ((0473/854562) en Paul Cardon (0474/390277).

' Deze activiteit wordt georganiseerd in het kader van het Interreg-project SAPOLL en geniet steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. '

 

Op bijentocht in de Gavers.

Zaterdag 14 juli 2018 van 10u tot 17u.

Meebrengen: picknick (voor wie zowel in de voormiddag als in de namiddag komt), vlindernetje en loupe

Afspraakplaats

Provinciaal Recreatie- en Natuurcentrum De Gavers Eikenstraat 131 8530 Harelbeke

Eikenstraat 131, 8530 Harelbeke

Bekijk op Google Maps

Afspraakplaats: Eikenstraat 131, 8530 Harelbeke. Verantwoordelijke: Jens D'Haeseleer

 

Eerste ongewervelden weekend van Natuurpunt

Vrijdag 20 juli 2018

Graide Station Bièvre, Station Graide

 

Op zoek naar wilde bijen in de Gentbrugse meersen.

24/06/2018 van 10u00 tot 17u00

 

Bijen, wespen en mieren op Teunenberg in Olen.

Zondag 5 augustus 2018 (bij slecht weer 12 augustus) van 14u tot 16u30

Het grootste deel van Teunenberg bestaat uit naaldbosen. Deze worden geleidelijk omgevormd tot gemengde naald-en loofbossen zodat de biodiversiteit in het bos toeneemt. Tussen 2005 en 2009 werd een groot deel van Teunenberg militaire infrastructuur afgebroken. Waar tot voor kort betonnen loodsen en parkings waren, ontwikkeld zich nu een mooie heide met waardevolle heischrale graslanden. Langs een aantal wegen in Teunenberg ontwikkelen zich gevarieerde bosranden. Zo ontstaat er een verbinding tussen de verschillende open plekken in het bos. Deze plekken zijn interessant voor allerlei planten en dieren.

Plaats van afspraak: Hoofdingang Teunenberg, Boerenkrijglaan thv nr31, 2250 Olen


 

 

 

COPYRIGHT © | aculea.be

PRIVACY STATEMENT | TERMS & CONDITIONS