Aculea goes international

Jaarvergadering van Aculea en excursie in het Wik!

 

Kwam ook in de pers,zie bijlage:

 

 

Vlaamse bijenspecialisten verzamelden in het PNC

woensdag, 06 april 2016

 

Aculea, de bijenwerkgroep van Natuurpunt, onderzoekt de bijenproblematiek én brengt deze onder de aandacht. Talrijke vrijwilligers delen ervaringen uit en helpen elkaar bij het op naam brengen van soorten. De waarnemingen worden samengebracht op de website waarnemingen.be. Aculea-dynamiek zorgt ervoor dat er meer informatie wordt verzameld rond de verspreiding, de ecologie en de zeldzaamheid van bijen. Wie meer wil weten over wilde bijen, mag altijd contact opnemen met Aculea.

 

Op 3 april 2016 vond de jaarvergadering van Aculea plaats in het Provinciaal Natuurcentrum. Ook de zon was van de partij: ideaal voor een partijtje “bijenspotten”! De werkgroepleden trokken dan ook eerst richting het Wik. De wilgen bloeiden waardoor diverse wilgenspecialisten konden waargenomen worden. Hiertoe behoren verschillende soorten zandbijen waaronder de grijze, vroege, zwart-rosse en roodscheenzandbij. De “bijhorende parasieten” werden ook aangetroffen: de roodharige wespbij, geelschouderwespbij, vroege wespbij en donkere dubbeltand. Van deze laatste soort zijn nog niet veel waarnemingen gekend. Ook de hommelkoninginnen lieten zich zien, waarbij de grote veldhommel het meest in het oog sprong. Na het terreinbezoek werden activiteiten en projecten overlopen en nieuwe uitdagingen voorgesteld. Er volgde nog een kleine receptie in de buitenlucht als afsluiter en iedereen ging voldaan naar huis.

 

Dit initiatief sluit aan bij de provinciale campagne "Limburg wild van bijen", die zich richt op diverse doelgroepen en bestaande initiatieven wil versterken.

 

Foto's: © Edmond Goyens

 

COPYRIGHT © | aculea.be

PRIVACY STATEMENT | TERMS & CONDITIONS